Jack Schaart overhandigt hier aan Ben Hartman de nieuwe jassen voor de onderhoudsploeg.
We zijn het bestuur en de "Vrienden van R.C.de Weide" zeer erkentelijk voor deze nieuwe outfit.