Aan de onderhoudsploeg Öp de groene weide,

Om onze eigen WhatsApp voor de onderhoudsploeg "Op de groene weide" te beschermen voor andere zin- of onzin willen we deze alleen gebruiken voor het onderhoud van het park.
Hierbij is discipline absoluut noodzakelijk.
Je kunt je voorstellen, als er vele sociale opmerkingen worden gemaakt op deze App, dat deze groepsapp voor het onderhoud niet meer scherp in de gaten wordt gehouden voor oproepen en/of andere relevante mededlingen. 
Sterker nog, er zullen mogelijk enigen zijn die om die reden de groep gaan verlaten. Wij verwachten dan ook dat iedereen ten gunste van ons allemaal dit in acht wil nemen. Allen alvast hiervoor vriendelijk dank voor de medewerking!

"Lief en Leed" 
Daarom hebben we voor sociale contacten WhatsApp "Lief en Leed"  bedacht waar volop uitwisseling mogelijk is over zeer uiteenlopende weetjes, grappen of grollen. Deze App is -zo men wil- ook toegankelijk voor andere leden van de T.C. de Weide buiten de onderhoudsploeg. Hierbij merken we op: Blijf aardig en verdraagzaam voor elkaar.

M.v.g.
Jan Kemink
Ben Hartman
Bert Veninga