15 januari 2019
Parkeerplaatsverlichting

17 januari 2019
Vlaggen en wimpels

18 januaei 2019
Reparatie stopcontacten

23 januari 2019
Verlichting

21 maart 2019
Groot onderhoud

7 mei 2019
Groot onderhoud

10 mei 
voltooiing van rolstoelvriendelijk entree

21 mei 
Struik verwijderen

28 mei 2019
Groot onderhoud

5 juni 2019
Schoonmaken picknicktafel

17 juni 2019
Groot onderhoud

9 juli 2019
Groot onderhoud

16 juli 2019
stoeprand ingang park

31 juli 2019
Groot onderhoud

30 augustus 2019
Barbecue

4 september 2019

Groot onderhoud

12 september 2019
Vangnet

20 september 2019
Artikel in Hoogeveensche Courant

1 oktober 2019
Groot onderhoud

10 oktober 2019
Schilderen

10 oktober
Opslag ruimen en naar stort

31 oktober 2019
Groot onderhoud

12 en 13 november 
Reanimatiecursus